Musa venit carmine - 12 choral pieces


Örömmel jelentem be, hogy elkészült Musa venit carmine c. kórusgyűjteményem, amelyben található műveket az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasaként komponáltam a 2021/2022-es tanévben. A gyűjtemény összesen 12 kórusművet tartalmaz vegyes karra, férfikarra, női karra és gyermekkarra. A legtöbb alkotás, 10 darab magyar költők verseire készült, a kettő másik pedig egy ókori és egy középkori latin nyelvű költeményre. A kiadvány nyomtatott változata magánkiadásomban lesz elérhető.

TARTALOM

Vegyes karok
Csókkérés tavasszal (József Attila verse)
Ma egy éve (Petőfi Sándor verse)
Musa venit carmine ’Dallal jön a múzsa’ (Ismeretlen középkori költő verse - Carmina Burana)
Esti fények (Juhász Gyula verse)
O nata mecum ’A kancsóhoz’ (Quintus Horatius Flaccus verse)
Hajnali dal (Kosztolányi Dezső verse)
Karácsony I. (Ady Endre verse)
Drégel (Kölcsey Ferenc verse)

Férfikarok
Dínomdánom (Petőfi Sándor versei)
Este a kertben (Radnóti Miklós verse)

Női kar
Hunyadi csillaga (Arany János verse)

Női-vagy gyermekkar
Erdőben (Benedek Elek verse)


/// ENG ///


I am pleased to announce that I have finally completed the collection of my new choral pieces called Musa venit carmine, that I have composed as a fellow of the New National Excellence Program in the academic year 2021/2022. It contains a total of 12 works for mixed choir, men's choir, women's choir and children's choir. Most of them, 10 pieces are for poems by Hungarian poets and the two others by an ancient and a medieval poet in Latin. A printed version of the publication will be available in my private edition.


CONTENTS

Mixed choirs
Request for a kiss in the spring (poem by József Attila)
Today is a year ago (poem by Petőfi Sándor)
Musa venit carmine ’The muse comes with a song’ (poem by an unknown medieval poet - Carmina Burana)
Evening lights (poem by Juhász Gyula)
O nata mecum ’To the jug’ (poem by Quintus Horatius Flaccus)
Dawn song (poem by Kosztolányi Dezső)
Christmas I. (poem by Ady Endre)
Castle of Drégel (poem by Kölcsey Ferenc)

Men's choirs
Dínomdánom (poems by Petőfi Sándor)
Evening in the garden (poem by Radnóti Miklós)

Women's choir
The star of Hunyadi (poem by Arany János)

Women's or children's choir
In the forest (poem by Benedek Elek)

Popular Posts

Contact / Kapcsolat

Name

Email *

Message *